Flexibele inzet

Consultancy

Hof van Consultancy is specialist op het gebied van arbeidsrecht en cao-interpretatie binnen het MKB. De flexibele consultancy geeft u toegang tot deze kennis zonder gebonden te zijn. Door een hands-on mentaliteit en oprechte interesse in de klant, verzorgt Hof van Consultancy een advies met praktische handvatten om dit advies binnen uw organisatie vorm te geven. Geen theoretische benaderingen om een niet-bestaand ideaal te bereiken maar een eerlijk, gedegen advies, met een praktische inslag.

Verbetertrajecten

Gelukkige werknemers met verantwoordelijkheidsgevoel voor hun werk leveren betere prestaties. Intern kan het soms moeilijk, of onmogelijk, zijn om bestaande patronen en cultuuraspecten te doorbreken. Hof van Consultancy heeft ervaring met de begeleiding van verschillende teams in verbetertrajecten zowel op het gebied van procesoptimalisatie als op het gebied van employee engagement en biedt deze begeleiding aan als dienstverlening. De vormgeving van deze dienstverlening is afhankelijk van de klantvraag en kan bestaan uit een aantal sessies tot een langdurig begeleidingstraject.

Projectmanagement ABU/NBBU/NEN 4400-1

Om bedrijven optimaal voor te bereiden op de controle, op de hercontrole of op het indienen van bezwaar na een negatief resultaat, biedt Hof van Consultancy verschillende trajecten aan. Na het positief afsluiten van tientallen controles (zowel op payroll- als uitzendgebied) is Hof van Consultancy de samenwerkingspartner om dit project te managen. Zowel qua begeleiding in de voorbereiding als het assisteren en adviseren op de dag zelf, Hof van Consultancy biedt op dit gebied een passende maatwerk oplossing.